spacer
Øget aktivitet i DLH-koncernen

Årsforventningerne til resultatet før skat opjusteres med 20 mio. kr. til et niveau på 170 mio. kr.

DLH-koncernen oplever øget aktivitet på væsentlige markeder, herunder Danmark. Omsætningen blev i første halvår på 2.676 mio. kr., en fremgang på 6 procent. Hertil kommer en stigende indtjeningsmarginal.

Resultat før skat blev i halvåret på 111 mio. kr. mod 76 mio. kr. i 2004.

På baggrund af udviklingen i 1. halvår opjusterer DLH-koncernen forventningerne til omsætningen for hele året med 0,2 mia. kr. til niveauet 5,2 mia. kr. og til resultatet før skat for hele året med 20 mio. kr. til niveauet 170 mio. kr.

Den gennemsnitlige investerede kapital i 1. halvår blev 1.944 mio. kr., hvilket er en stigning på 226 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen kan henføres til øgede varebeholdninger, som tillige har medført en ikke-tilbagevendende negativ påvirkning af pengestrømmen i perioden, oplyser DLH-koncernen.
-jhan 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden