spacer
Opstramning af tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten har i årevis været skydeskive for kritik - der er for mange fejl, og de byggesagkyndige sjusker med gennemgangen. Nu understøtter en uvildig undersøgelse fra Cowi kritikken.

Alle undersøgte tilstandsrapporter indeholdt fejl og i en tredjedel var fejlene alvorlige. Samtidig var den kvalitetskontrol som Sekretariat for huseftersynsordningens kvalitetskontrol udførte også for ringe.
Cowi-undersøgelsen konkluderer, at det først og fremmest er de komplicerede ejendomme, der giver problemer. Der er ikke forskel på, om rapporterne er udarbejdet af bygningssagkyndige fra større firmaer eller fra forsikringsselskaber.

Undersøgelsen får nu Erhvervs- og Byggestyrelsen til at stramme op på reglerne for udførelsen af tilstandsrapporterne og kontrollen af ordningen. Det indebærer blandt andet:

· Dobbelt så mange bygningssagkyndige vil blive udtaget til efterkontrol på ejendommen.
· Der skal angives tidsforbrug på den udførte besigtigelse
· Bygningssagkyndige der bruger lidt tid på en besigtigelse eller skriver mange rapporter skal ses efter.
· Der skal vælges et nyt korps af kontrollanter af tilstandsrapporterne.
· Der skal gennemføres efterkontrol også efter ejendommen er solgt.
· Bygningssagkyndige vil få advarsler eller inddraget beskikkelsen ved alvorlige eller gentagne fejl.

Konkret vil de bygningssagkyndige, hvis rapporter indeholdt alvorlige fejl i Cowis undersøgelse nu blive udtaget til ekstraordinær kontrol.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden