spacer
Byggeomsætning op på 76 mia. kr.

Vækst i branchens omsætning på 9,7 procent i første halvår

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye tal for virksomhedernes omsætning i juni. Med disse tal i hus er det muligt for byggeriets vedkommende danne sig et overblik – en halvårsstatus.

På baggrund af Danmarks Statistiks tal har BAT-kartellet beregnet, at byggevirksomhedernes samlede salg steg fra 69,4 mia. kr. i 1. halvår 2004 til 76,1 mia. kr. i 1. halvår 2005.

- Det er en flot fremgang på 6,7 mia. kr., svarende til en vækst i branchens omsætning på hele 9,7% fra 2004 til 2005, siger økonom Bo Sandberg, BAT, der vurderer, at fremgangen på knapt 10% fordeler sig således, at inflationen står for de ca. 2% og stormskadereparationerne for ca. 3,5%, mens de resterende ca. 4,5% kan tilskrives generelt forbedrede byg-gekonjunkturer.

Som årsag til konjunkturvendingen angiver BAT-økonomen især det forbedrede økonomi-ske råderum for de private boligejere, som i vidt omfang anvendes til om- og tilbygninger.

- En konjunkturmæssig fremgang på 4-5% årligt er ikke alarmerende. Det får os absolut ikke til at melde os i bankøkonomernes hylekor om flaskehalse. Faktisk bør man blot glæ-de sig over en efterhånden bredt funderet byggefremgang. Så bør man huske på, at byg-gemarkedernes øgede salg til gør-det-selv-folket i høj grad også bidrager til festen i om-sætning, siger Bo Sandberg.

Set under ét steg salget i de danske virksomheder med ligeledes pæne 6,7% i 1. halvår 2005.

BAT gør opmærksom på, at det giver et mere retvisende billede at sammenligne hele 1. halvår 2005 med den tilsvarende periode i 2004. Hvis man nøjes med at sammenligne 2. kvartal i år med 2. kvartal sidste år, er der det lille tekniske problem, at påsken i 2005 faldt i 1. kvartal, mens den faldt i 2. kvartal i 2004. Det giver en på papiret lidt for voldsom om-sætningsfremgang i 2. kvartal i år pga. de deraf følgende flere arbejdsdage.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden