spacer
Stor interesse for Amager Strandpark

Det store anlægsprojekt åbner officielt om to uger med forbedrede badeforhold.


18. august er der officiel indvielse af Amager Strandpark. Allerede nu er det muligt at bruge stranden, hvilket mange gør. Men om to uger skulle hele det store anlægsprojekt stå færdig.

To km ny sandstrand med fritidsfaciliteter og ikke mindst fine badeforhold. De tidligere badeforhold har ikke været optimale, da strandbunden var så flad, at der stort set ikke kom nogen bølger ind til stranden, hvilket bevirkede dårlig vandkvalitet og en dårlig strand. De badende skulle bevæge sig meget langt ud i vandet for at kunne dække hele kroppen.

Det problem er nu løst ved at bygge en fremskudt strand på ydersiden af en ny ø, som ligger på tre til fire meters vanddybde.

Den ny Amager Strandpark er inddelt i to sektioner; Landskabsstranden, som vender mod nordøst, og Bystranden, som vender mod sydøst. Mod nord afgrænses stranden af den Nordre Mole og mod syd af Anløbshavnens moler. De to strande er orienteret mod de fremherskende bølgeretninger, hvorved man opnår stabile strande med en god strandkvalitet. Det lavvandede område mellem den nye ø og land er udgravet til en lagune.

Konceptet for strandparken er udviklet af virksomhederne DHI, Hasløv & Kjærsgaard I/S og NIRAS, der alle har stor erfaring med projekter ved kystområder.
-ls.

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden