spacer
Solarielys renser spildevand

Kloaknettet er under pres fra stadigt flere og kraftigere regnskyl. Det giver problemer med forurenet overløbsvand, når kloakkerne flyder over.

Men en ny rensningsmetode har vist sig effektiv til brug i storbyerne, hvor der ikke er kapacitet til at bygge nye store opsamlingsbassiner til regnvandet.

Kloakvandet skal bare sendes gennem et bassin med et kæmpe-solarie med stærke lysstofrør. Bakterierne i spildevandet har det ikke så godt med sollys. Når de får en brune-tur dør de, fordi lyset ødelægger bakteriernes cellemembranerne, og spildevandet bliver meget renere.

I øjeblikket eksperimenteres der med et forsøgsanlæg, der skal give renere vand i Svanemøllebugten ved at sende overløbsvandet gennem et lysrensningsanlæg med en kapacitet på 500 liter vand i sekundet. Dermed kan spildevandsudledningen i bugten reduceres fra godt 20 årlige udledninger til blot 2-3 ved særligt kraftige regnskyl.

- Hvis anlægget virker efter hensigten, regner vi med at spare mellem 40-100 mio. kr. i forhold til at bygge nye bassiner, der skal opmagasinere vandet, som er den alternative måde at løse problemet på, siger Karsten Arnbjerg, projektleder i Cowi, der deltager i en projektgruppe sammen med Århus, Odense og Københavns Kommune og de respektive amter.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden