spacer
Lys over taglægterne

I kølvandet på de nye krav til kraftigere dimensionering af taglægter har Træbranchens Oplysningsråd sendt en række nye informationsmaterialer på gaden til brug ved projektering og planlægning med taglægterne.

Der er et byggeblad med info om lægtning med de nye 38 x 75 mm taglægter på nye tage med angivelse af krav ved oplægningen, materialevalg og udførelse af lægtestød og gavludhæng.

Der er en håndbog med dimensioneringstabeller for taglægter, udhæng og befæstigelser og vejledning i valg af lægter og søm.
Håndbogen er primært rettet mod nybyggeri, men kan også i de fleste tilfælde anvendes ved renoveringer af ældre tage, hvor udskiftning af taglægterne er nødvendig.

Endelig er der et elektronisk beregningsprogram, Lægtedim, hvor programmet beregner passende lægtedimensioner, sømantal og sømlængde udfra en række indtastede oplysninger.
Programmet leverer beregningsresultatet som snittegning og tekst, ligesom resultatet kan udskrives i rapportform, som kan bruges som myndighedsdokumentation.

I en overgangsperiode indtil 1. januar 2006 kan både de gamle 38 x 56 mm taglægter og de nye 38 x 75 mm bruges ved lægtning af tage. Herefter skal de nye lægter bruges både ved nybyggerier og ved renovering af gamle tage.
Som noget nyt gælder kravene om brug af de stærkere lægter ikke blot for tage, hvor der er nedstyrtningsfare, men også for faste undertage.

- mir

Træbranchens Oplysningsråd - Taglægter skal være stærkere..
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden