spacer
Ny praksis for betonblanding

Når der fremover konstrueres og bygges med beton skal det foregå efter de europæiske normer, og det betyder, at mange af de gamle prøvningsmetoder erstattes af nye.

En række leverandører af færdigblandet beton, producenter af betonelementer og betonentreprenører skal derfor lægge deres kvalitetsstyringssystem om, og samtidig skal mange rådgivende ingeniører ændre deres beskrivelse af betonarbejder.

Det er konsekvensen af de nye tillæg til Bygningsreglement og Småhusreglementet, som erstatter den hidtidige standard DS 481 med den europæiske DS/EN 206-1 og DS 2426.
Sidstnævnte tillæg er den danske tillempning til den europæiske standard, som Dansk Standard og betonbranchen har udarbejdet.
Flere steder i den europæiske standard henvises til ”regler på anvendelsesstedet”, hvor nationale regler i stedet træder i kraft.

De nye standarder kan kun bruges samlet og ikke enkeltvis, og med dem bortfalder DS referencen til DS 481 ”Beton. Materialer” fra 15. januar 2006.


- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden