spacer


Det sidste sted

Antallet af hospice-pladser i Danmark kan langt fra dække behovet. Derfor er der i disse år politisk fokus på at bygge nye hospicer for at øge kapaciteten.

Men hvordan ser det gode hospice ud, og hvordan skabes optimale og værdige rammer for døende?

Det har Fonden Realdania sammen med en række foreninger og fagpersoner sat sig for at undersøge i et projekt, der skal styrke vidensgrundlaget for etablering af nye hospicebygninger i Danmark.

- På hospice er livet og døden så tæt forbundet, som vi ikke ser andre steder. Hospice er for mange mennesker det sidste sted, de bor. Derfor er omgivelserne af uvurderlig betydning, siger Anne Nissen, der er formand for projektets styregruppe og til daglig afdelingschef for patient-støtteafdelingen i Kræftens Bekæmpelse.

Projektets mål er at udarbejde et program for etablering af det optimale hospice med de fysiske rammer som omdrejningspunkt. Programmet vil blandt andet indeholde konkrete bud på rumfordeling, -størrelser og -typer.

Hospice-programmet vil også omfatte ideer til, hvordan man skaber rum, der fremmer trivsel, og bud på de stemninger de enkelte rum skal understøtte.

- nn
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden