spacer
Betonhuldæk består alle brandprøver

Efter en længere test-række er det nu endeligt slået fast, at betonhuldæk ikke har problemer med forskydningsbæreevnen i tilfælde af brand.

For tre år siden blev der sat spørgsmål ved huldækkenes brandegenskaber, da Erhvervs- og Byggestyrelsen i en skrivelse til kommunerne gjorde opmærksom på, at der manglede branddokumentation. Der blev derfor indført midlertidige designregler ved brug af huldæk.

- I Betonelement-Foreningen valgte vi at indføre en særlig designregel, der midlertidigt skulle sikre, at huldæk til tungt erhverv blev udført forsvarligt. Vi gav samtidig lovning på at gennemføre en række brandforsøg, som kunne tilvejebringe den fornødne dokumentation for
forskydningsbæreevnen for betonhuldæk til tungt erhverv, fortæller direktør i Betonelement-Foreningen, Poul Erik Hjorth.

- Denne række på i alt fire brandforsøg er nu gennemført, og resultatet er helt efter forventningerne, at der ingen problemer er med huldæks forskydningsbæreevne under brand. Den midlertidige designregel kan derfor nu afløses af en ny generel beregningsregel suppleret med en designvejledning, siger Poul Erik Hjorth.

Udenlandske huldækproducenter skal fremover enten dokumentere forskydningsbæreevnen under brand for huldæk eller begrænse forskydningskapaciteten som beskrevet i de nye beregningsregler og designvejledningen.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden