spacer
IT-bryllup i byggebranchen

Dansk Byggeri og Tekniq var på nippet til at indgå en fusion i foråret, men kunne ikke blive enige, da det kom til stykket. En fusion ville kunne give nogle synergifordele, og dem er man alligevel gået i gang med at høste ved nu at sammenlægge de to organisationers IT-selskaber. Byggeriets IT og El & VVS Data er byggeriets to største IT-selskaber, som nu bliver til BygTeq it med kontorer både i jylland og i hovedstadsområdet.

- Vi har i bygge- og installationsbranchen et stigende behov for via IT at effektivisere vores arbejdsprocesser, samt via IT at sikre vores kunder bedre styring af bygge- og installationsarbejdet i byggeprocesserne. Bygteq it skal på forretningsmæssige vilkår fremme udviklingen og anvendelse af IT i bygge- og installationsbranchen, siger Jørgen Vorsholt.

Både Dansk Byggeri og Tekniq forventer sig positive effekter af fusionen.

- Der er ingen tvivl om, at fusionen er det eneste rigtige set såvel ud fra et forretnings- som branchemæssigt synspunkt, siger Leif Jensen, næstformand i Tekniq.

- Vi har behov for en stærk og handlekraftig IT-leverandør, der har 100 % fokus på bygge- og installationsbranchens stigende behov for anvendelse af IT. I samarbejde med bygge- og installationsbranchens øvrige interessenter kan Bygteq it sikre, at der til stadighed udvikles netop de IT produkter og services, vi skal bruge i dagligdagen i vores virksomheder, slutter Leif Jensen.

Bygteq it vil med en kundeportefølje på ca. 5.000 kunder i bygge- og installationsbranchen, en omsætning på 80 mio. og 110 ansatte blive langt den største brancheorienterede IT-leverandør i Danmark.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden