spacer
Etagedæk køler kontorlokaler

Termoaktiv dækkonstruktion i kombination med blæsere anvendes til køling af kontorområde

Af Niels Nielsen

Kølingen af kontorområderne i shippingdomicilet, Harbour House, sker med en termoaktiv dækkonstruktion. Det vil sige, at rumtemperaturen holdes nede ved at nedkøle betonkonstruktionens masse.

En efter danske forhold anderledes løsning. Traditionelt reguleres indeklimaet mekanisk med ventilation eller køling med køleelementer i loftet.

- I Harbour House er der ikke plads nok i etagedæk-konstruktionen, der er opbygget af TT-elementer, til at få en størrelse på ventilationskanalerne, så der kan opnås et tilstrækkeligt stort luftskifte til køling i kontorområderne, fortæller Peter Holberg-Jørgensen fra ingeniørfirmaet Wessberg, der har stået for ingeniørrådgivningen, om baggrunden for anvendelsen af en termoaktiv konstruktion.

- Derudover var det et ønske, at der skulle anvendes træbeton som nedhængt loft mellem TT-elementernes tværgående ribber i loftet.

Støbt på stedet
Den termoaktive konstruktion er udført ved at indstøbe køleslanger i den øverste del af etagedækket. Plastikslanger med en diameter på 20 mm for hver 20 cm i bredden på tværs af etagerne.

Køleslangerne er forbundet i selvstændige kredsløb i moduler på tre meters bredde for at minimere tryktabet og for at muliggøre opdeling af kontorområdet i mindre sektioner.

Køleslangerne er støbt ind på stedet i TT-elementerne til etageadskillelserne, mens køleslangerne i elementerne til den skrå tagkonstruktion er indstøbt præfabrikeret.

Mellem etagedæk og gulvflade på overliggende etage er et lag isolering, så kølingen ikke påvirker op mod overliggende etage.

- Fremløbstemperaturen på kølevandet ligger på omkring 16 til 17 grader, der giver en nedkøling af betonelementerne til omkring 17 til 18 grader, fortæller Peter Holberg-Jørgensen.

- For at sikre at den kølige luft fordeles ned i kontorområderne gennem luftspalterne mellem træbetonpladerne og betonribberne, er der monteret blæsere for hver tre meter over det nedhængte loft, der fordeler den kølige luft rundt langs hele loftsfladen gennem udsparinger i TT-elementernes ribber.

Blæserne er forbundet til termostater og starter automatisk op, når der er behov for køling. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden