spacer
Byggeriets Ankenævn lige om hjørnet

Byggeriets Ankenævn står umiddelbart for at genvinde sin status som godkendt ankenævn.
Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening har efter længere tids uenighed endeligt fordelt pladserne som forbrugernes repræsentanter i ankenævnet mellem sig og dermed er vejen banet for godkendelsen.

Forbrugerstyrelsen har således modtaget ansøgningen om godkendelse af nævnet, og godkendelsen forventes at få virkning for de klagesager som nævnet modtager fra 1. juli 2005.

Byggeriets Ankenævn har ført en omtumlet tilværelse de sidste par år. Forbrugerrådet trak sig fra ankenævnet i februar 2004 efter en strid med Dansk Byggeri om beløbsgrænser for klagesager.
Byggeriets Ankenævn blev videreført som ikke godkendt ankenævn med Parcelhusejernes Landsforening som ene repræsentant for forbrugerne.
I januar i år var banen kridtet op for at ankenævnet på ny skulle søge om godkendelse af nævnet. Med et nyt sæt vedtægter var papirarbejdet på plads, men nu kunne Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening ikke enes om, hvem der skulle være forbrugernes repræsentant.

I det nye ankenævn får begge forbrugerorganisationer plads, og sammen med en landsdommer og to repræsentanter for Dansk Byggeri skal de behandle klager fra private forbrugere, der har fået udført arbejde i privatboligen.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden