spacer
Vesterport fredes ikke - alligevel

Kulturministeriet har omgjort Kulturarvsstyrelsens beslutning om at frede Vesterport Station i København

Det Særlige Bygningssyn under Kulturarvstyrelsen indstillede i april 2004 Vesterport Station i centrum af København til fredning.

Under den efterfølgende offentlige høring udtrykte DSB betænkelighed over for en fredning, fordi en fredning ville hindre etablering af et tidssvarende anlæg, hvis den nuværende bygning ikke længere opfyldte sit formål. Og fordi de mange tanker om at overdække banegraven ved Vesterport blev vanskeliggjort.

Kulturarvsstyrelsen besluttede i oktober 2004 at gennemføre fredningen, hvorefter DSB indklagede beslutningen til Kulturministeriet.

Kulturministeriet har efterfølgende taget DSB's påpegelser til efterretning og omgjort beslutningen om at frede Vesterport.

- Hensynet til muligheden for at tilpasse Vesterport Station til de trafikale og bymæssige krav, som måtte opstå i fremtiden, er så tungtvejende, at bygningens anvendelse ikke kan undergives den særlige begrænsning, som en fredning af Vesterport Station vil medfører, lyder det i Kulturministeriets begrundelse.

Kulturministeriets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

- nn
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden