spacer
Lav et korrekt undertag

Undertaget er den vel nok mest fejlbehæftede bygningsdel. Foruden for ringe viden om nye materialer og deciderede fejl i udførelsen, kan en del af fejlene tilskrives ufuldstændig information om produkterne.

Den sidste slags fejl vil dog temmelig sikkert blive sjældne, hvis producenter og leverandører udformer vejledningsmaterialet i samme høje kvalitet som Lafarge med deres nye oplægningsvejledning for Divoroll undertage.

Over 68 sider gennemgår den nogle af de generelle problemstillinger ved undertage, konstruktionsprincipper og detailløsninger. Den er gennemillustreret med tegninger og instruktive fotoserier.

Lafarge vejledningen tager udgangspunkt i undertags-klassifikationerne som beskrevet af DUKO (Dansk UndertagsKlassifikationsOrdning).
Vejledningen kan downloades fra www.lafarge-roofing.dk .

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden