spacer
Stadig for meget administration

En af regeringens målsætninger er at nedbringe virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. inden år 2010. Foruden de byrder, som rammer virksomhederne bredt, har byggeriet ekstra byrder på 120 mio. kr. takket være den nuværende byggelovgivningen. Dem bør man tage fat på at reducere, mener Dansk Byggeri, der nu vil have sat turbo på de lovede lettelser.

- Det er ærgerligt, at regeringens flotte mål endnu ikke er blevet omsat til konkrete lettelser, som bygge- og anlægsvirksomhederne kan mærke i dagligdagen.
Der er dog grund til at håbe, at der inden for de kommende år vil ske lettelser, og der er en række initiativer i støbeskeen. Blandt andet diskuterer vi, hvordan byggesagsbehandlingen kan optimeres, ligesom også bygningsreglementet bliver gennemgået med en tættekam for at finde muligheder for mærkbare forenklinger, siger konsulent Anders Frederik Gjesing fra Dansk Byggeri.

- Det vil det være et stort skridt fremad, hvis der sker en mentalitetsændring, så byggesagsbehandlingen i højere grad vil blive opfattet som en serviceopgave frem for en strengt formaliseret kontrolopgave, siger Anders Frederik, der dog også roser Erhvervs- og Byggestyrelsen for at udvise et stort engagement på området

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden