spacer
Tilfredshed med energispareplan

Bygningernes energiforbrug skal reduceres og folketinget er netop blevet enige om en handlingsplan for området. Grundtanken er, at der i videst muligt omfang skal gennemføres bygningsforbedringer, der giver så store energibesparelser, at de tjener sig selv hjem over en kort årrække.
Den endelige handlingsplan er endda mere ambitiøs en oprindeligt foreslået, og det møder tilfredshed hos bl.a. Dansk Byggeri.

- Vi er tilfredse med, at målsætningen er blevet skærpet, således at der over et 8-årig periode vil skulle spares 12 pct. i stedet for de 8 pct., som var indeholdt i udkastet til handlingsplanen, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, som henviser til, at næsten halvdelen af det samlede energiforbrug i Danmark er knyttet til benyttelse af bygninger.

Samtidig noterer Dansk Byggeri med tilfredshed, at staten har valgt at gå forrest ved at forpligtige sig til at gennemføre forbedringer, der kan tjene sig hjem på 5 år, i egne bygninger. Samtidig vil regeringen også drøfte med kommunerne og de kommende storregioner, at de gennemfører tilsvarende forbedringer i de kommunale bygninger.
Dermed er der øget sandsynlighed for at de private bygningsejere også vil gå i gang med forbedringer, mener Dansk Byggeri.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden