spacer
Stigende beskæftigelse

Byggeriet giver et meget væsentligt bidrag

Danmarks Statistik har offentliggjort sine beskæftigelsestal for 1. kvartal 2005 på baggrund af kvartalets samlede ATP-indbetalinger. Siden konjunkturbunden i 1. kvartal 2004 er den beregnede beskæftigelse steget med 18.200 fuldtidspersoner (fra 2.126.800 til 2.145.000). Når man korrigerer for sæsonudsving, er beskæftigelsen i det seneste kvartal steget med hele 12.700.

Derved er ATP-beskæftigelsen – efter et tilsyneladende sløjt 4. kvartal – tilbage på sporet og ligger nu lige i underkanten af de 2.190.400, der var facit for 3. kvartal 2004. Der er dog fortsat et godt stykke vej igen til de 2.218.350 og 2.205.250, der var årsgennemsnit for 2001 hhv. 2002.

Med offentliggørelsen af atp-tallene foreligger nu begge de to 1. kvartalsopgørelser over byggebeskæftigelsen.

- Uanset hvilken af de to statistikker, man betjener sig af, giver byggeriet et meget væsentligt bidrag til jobfremgangen” siger Bo Sandberg, økonom i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, som er paraplyorganisation for de 8 LO-fagforbund, der har beskæftigede indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Han peger på to årsager til det øgede tempo på gravkøer og boremaskiner i 1. kvartal 2005:

1) En generel konjunkturvending især trukket af stigende reparations- og vedligeholdelsesaktivitet i de private boliger, som igen skyldes øget købekraft via stigende huspriser, afdragsfrie lån og lave renter. 2) Udbedringen af skader efter den orkanagtige storm 8. januar 2005.

I faktiske tal ligger byggeriets beskæftigelse i 1. kvartal 2005 mellem 6.300 (byggebeskæftigelsestællingen) og 10.800 (atp-statistikken) højere end ved byggeriets konjunkturbund for præcis et år siden.

- Stigningen fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 fremstår meget voldsom, fordi konjunkturbunden – også i byggeriet – netop faldt i 1. kvartal 2004, og fordi årets udbedring af stormskader netop faldt i 1. kvartal 2005. Alene tømrernes beskæftigelse steg med 2.200 i 1. kvartal forklarer BAT-økonomen.

- Vi har tidligere vurderet, at stormen på årsplan løfter 2005-beskæftigelsen med ca. 1.000 job, men stormfremgangen er naturligvis ikke jævnt fordelt over året. Der vil typisk være helt op mod 3-4000 ekstra jobs i 1. kvartal og ikke særlig meget resten af året.

BAT-kartellet vurderer, at når byggebeskæftigelsens årsgennemsnit for 2005 foreligger, vil niveauet ligge ca. 3-4.000 højere end i 2004.

- Det vil da også i sig selv være en markant vending i positiv retning. Ikke mindst set på baggrund af, at branchen mistede ca. 10.000 jobs fra 2000 til 2003 og at der fra 2002 til 2004 forsvandt ca. 5.000 forsikrede lønmodtagere fra byggefagforbundenes a-kasser – bl.a. på efterløn, siger økonom, cand. polit Bo Sandberg.
-jhan


 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden