spacer
På vej mod byggeriets nye visioner

Atten vise mænd og kvinder fra byggebranchen har fået til opgave at kigge i krystalkuglen og udstikke en kurs for den retning branchen skal bevæge sig de næste 15 år.
De skal finde ud af hvilke tendenser byggeriet bør forholde sig til at være konkurrencedygtigt i fremtiden, hvor stigende kundekrav og skærpet international konkurrence bliver noget af det væsentligste, som byggeriet skal forholde sig til.
De atten byggeaktører udgør en visionsgruppe og gruppen holdt sit første møde hos Erhvervs- og Byggestyrelsen i mandags.

- I byggeriet er der en stigende erkendelse af behovet for nytænkning. En fælles vision for byggeriets fremtid kan give retning og være drivkraft for en forandring, som kan gøre byggeriet i stand til at skabe høj værdi for kunderne og være i front i den internationale konkurrence om 10-15 år, siger Charlotte Münter, direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen og formand for visionsgruppen.

- Vi har store forventninger til visionsgruppen. Vi har samlet en gruppe af folk, der kan tænke anderledes og fremsynet. Vi håber på en ambitiøs vision, der udfordrer på tværs af byggeriet - og gerne ud over den traditionelle opfattelse af branchen. Hvis intelligente og højteknologiske bygninger er fremtiden, er der måske en del IT-virksomheder, der i 2020 opfatter sig selv som en integreret del af byggeriet, siger Charlotte Münter.

Visionsgruppen skal mødes yderligere tre gange i løbet af 2005, og det forventes, at der ligger en færdig vision ved udgangen af året.

Visionen skal kunne bruges af virksomheder i byggeriet, når den strategiske retning for virksomheden skal lægges. Samtidig skal visionen være et pejlemærke, som den offentlige sektor kan indrette rammebetingelser efter.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden