spacer
Byggeriet sikrer positiv bundlinie

Bygge- og anlægsbranchen ligger lunt på midten af vejen

Danmarks Statistik har offentliggjort både sine månedlige konjunkturbarometre og foreløbige nationalregnskabstal for 1. kvartal, hvor sidstnævnte viser en yderst moderat økonomisk vækst på 0,1%.

- En væsentlig forklaring på nulvæksten er et overraskende samlet fald i investeringerne med 4,3%. Solstrålehistorien er byggeinvesteringerne, som steg med 3,6% - hvilket dog delvis skal henføres til ekstraordinær udbedring af skader efter stormen 8. januar, siger Bo Sandberg, økonom i sammenslutningen af byggeriets lønmodtagere, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet.

Også i konjunkturbarometret er der positivt nyt for bygge- og anlægsbranchen. Siden december 2003, hvor den sammensatte konjunkturindikator var -15, er byggeriets forventninger i Danmarks Statistiks stikprøve steget støt og har siden november 2004 været positiv. I maj 2005 lå indikatoren så på +7.

- For byggeriets vedkommende er der tale om en stabil, gunstig udvikling, især trukket af en høj efterspørgsel på om- og tilbygninger i privatboligmarkedet, som skyldes de lave renter, den øgede købekraft og de forskellige nye lånetyper, fortæller Bo Sandberg.
Fordelt på barometrets forskellige underkategorier, viser den seneste stikprøve fra Danmarks Statistik, at 6 pct. af byggevirksomhederne (netto) forventer øget beskæftigelse og 7 pct. (netto) forventer stigende omsætning i de kommende tre måneder, når der korrigeres for sæsonudsving. I modsat retning trækker det, at 6 pct. (netto) af byggevirksomhederne forventer faldende tilbudspriser ved licitation.

Med en sammensat konjunkturindikator på +18 er det fortsat serviceerhvervene, som er drivkraften i den økonomiske vækst og beskæftigelse herhjemme. I modsat retning trækker industrien, som siden sommeren 2004 – malet med bred pensel – har haft nedgang i den sammensatte konjunkturindikator. I maj skete der dog en positiv vending fra -9 til blot -1.

- Man skal dog passe på med at konkludere for håndfast på baggrund af én positiv stikprøve i en enkelt måned. Der er fortsat ikke udsigt til vending for industrien på den internationale scene - og dermed heller ingen realøkonomiske tegn på jobskabelse af betydning i industrien herhjemme. Og med vismændenes lave vækstskøn for 2006 og 2007 bliver det næppe heller tilfældet i de kommende år. Indtil andet er bevist, må den nuværende økonomiske situation i den private sektor derfor metaforisk beskrives ved at serviceerhvervet buldrer af sted i overhalingsbanen, bygge- og anlæg ligger lunt på midten af vejen, mens industrien snegler sig af sted i krybesporet, forklarer Bo Sandberg.
-jhan

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden