spacer


3D snart hverdag

Om få år projekteres bygninger i objekt-baserede 3D-modeller

Da software-producenten Autodesk dette forår præsenterede seneste version af AutoCAD, version 2006, lød konstateringen, at brugerne 80 procent af tiden udelukkende arbejder i 2D. Et faktum, der har medført, at det i høj grad er 2D-tegneredskaberne, som er udviklet i den seneste version af den populære CAD-software.

Alligevel følger Autodesk ligesom de øvrige software-producenter intentionerne bag regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri, hvor der ved statslige byggerier fra år 2007 stilles krav om, at alle byggedata håndteres digitalt. Herunder at projekteringen foregår i objekt-baseret 3D.

Det vil sige, at den digitale fremstilling af bygningen er mere end blot end en geometrisk afbildning. Bygningens enkeltdele er intelligente. De kender så at sige deres plads i helheden. En dør ved den er en dør, og defineres udover de faktuelle mål i tre dimensioner også ud fra type, materialeegenskaber m.m.

Visionen er, at alle informationer om en bygning samles i én fil, der anvendes i hele bygningens levetid fra projekteringen over varmetabsberegninger og pris-kalkulationer til selve opførelsesprocessen og ikke mindst den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Med et billede fra biologiens verden: en slags bygningens ’DNA-profil’. I CAD-terminologien forkortes det ’BIM’, der står for ’Building Information Model’; samt ’BLM’, som betyder ’Building Lifecycle Management’.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden