spacer
De små skal netværke sig til kommunale ordrer

Kommunerne bliver større, når kommunalreformen slår igennem, og det får konsekvenser for de ordrer, som kommunerne fremover udbyder.
De bliver større, hvis man spørger kommunerne selv, men det tror de små og mellemstore håndværksvirksomheder ikke på.

Dermed risikerer de små at blive hægtet af i kampen om de kommunale ordrer, frygter Håndværksrådet.

- Der er brug for at bringe erhvervslivets og kommunernes forestillinger om fremtiden tættere på hinanden. Det skal gøres dels ved at få kommunerne til at tilrettelægge deres udbud på en sådan måde, at de ikke på forhånd udelukker de mindre virksomheder. Dels ved at fortælle virksomhederne, at der ligger en udfordring forude med at ruste sig til at kunne byde på større opgaver, siger økonom i Håndværksrådet Jakob Brandt i en kommentar til en undersøgelse fra rådet om kommunernes forventninger til den fremtidige opgavestruktur.

Flere opgaver, mere erhvervsliv
Undersøgelsen viser, at 81 procent af kommunernes tekniske chefer tror på, at de kommunale opgaver vil blive større, når kommunerne er lagt sammen. Spørger man de små og mellemstore virksomheder, tror kun 31 procent på, at fremtiden byder på større opgaver hos kommunen.
Større opgaver stiller som regel større krav til kapaciteten hos leverandøren, og det vil kræve, at de små og mellemstore kan samarbejde om at løfte de store opgaver. Det er kun få gearet til i dag.

- Jeg kan kun opfordre lederne i de mindre virksomheder til at blive bedre klædt på til fremtiden, siger Jakob Brandt og henviser til rådets egne inspirationsmaterialer og samarbejdsværktøjer møntet på virksomhederne.

Undersøgelsen afslører i øvrigt generelt positive tegn for det private erhvervsliv hos de kommunale chefer, idet 62 procent af dem forventer, at flere opgaver vil blive sendt i udbud.

- Det er positivt at se, at de tekniske chefer kan se gevinsterne ved at inddrage de private virksomheder i kommunens opgaveløsning og dermed forventer at udbygge samarbejdet i fremtiden, siger Jakob Brandt med henvisning til en vismandsrapport, der har beregnet, at udgifterne til den offentlige service kan reduceres med 2 mia. kr. årligt i rationaliseringsgevinster ved at bruge erhvervslivet.

- mir 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden