spacer
Rekordår for Danske Trælast

Koncernen vil vokse med mindst ti procent om året gennem kontrolleret og styret vækst

Med en omsætning på 15,9 mia. kr. og et primært resultat på 856 mio. kr. realiserede Danske Trælast koncernen i regnskabsåret 2004/05 det hidtil bedste resultat i koncernens historie.

Koncernen øgede omsætningen med 5 procent og satte rekord i cash flowet.

Det primære driftsresultat før afskrivning på goodwill på 856 mio. kr. er 187 mio. kr. bedre end i rekordregnskabsåret 2003/04.

Med en fortsat positiv udvikling i byggekonjunkturerne på det nordiske marked oplevede koncernen en stigning i indtjeningen i alle lande på både gør-det-selv forretningerne og i byggematerialeforretningerne.

Udviklingen i indtjeningen er samtidig resultatet af divisionernes fokus på effektivisering i forretningerne og af koncernens nordiske indkøbsstruktur, som samlet koordinerer koncernens indkøb.

Koncernen har fastholdt sin nordiske markedsandel på 10 procent.

Klar til vækst

- Koncernens resultat viser den positive udvikling, vores divisioner er inde i. Det er naturligvis meget tilfredsstillende, og vi er godt rustet til næste skridt i vores strategiplan, hvor vi har sat os det mål, at vi skal vokse med mindst 10 procent om året gennem kontrolleret og styret vækst, siger koncernchef Steen Weirsøe, Danske Trælast.

- Jeg forventer, at vi også fremover vil se flotte resultater på de mål, vi har sat os i koncernens strategiplan, ikke mindst i forbindelse med effektiviseringen af koncernens indkøb gennem lead buyer strukturen.

- At vi trods omkostningskrævende aktiviteter med åbning af nye butikker, branding-aktiviteter og øgede markedsføringstiltag har præsteret et resultat, som overgår de forventninger, vi havde ved offentliggørelsen af 3. kvartals regnskab, viser, at vores arbejde har båret frugt, og derfor venter jeg mig meget af de kommende år, udtaler Steen Weirsøe.

Stigning i driftsresultatet

Det primære fokus har i de senere år været på værdiskabelse og effektivitet – nu vil koncernen intensivere fokus på vækst i divisionerne.

- Vi venter fortsat en gunstig udvikling i byggekonjunkturerne på det nordiske marked for byggematerialer, og jeg forventer, at vi vil være i stand til at udnytte denne positive udvikling, så vi i 2005/06 får en stigning i driftsresultatet før afskrivning på goodwill til 860-910 mio. kr., oplyser Steen Weirsøe.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden