spacer
Fortsat vækst for DLH-koncernen

Årsforventningerne opjusteres til resultat før skat fra 130 til 150 mio. kr.

DLH-koncernen fortsatte i første kvartal sin positive udvikling, og omsætningen steg således fire procent til 1.204 mio. kr. Resultatet før skat blev 51 mio. kr. mod 21 mio. kr. året før – heri indgår en ejendomsavance på 16 mio. kr. fra afhændelsen af centrallageret i Gadstrup.

På baggrund af udviklingen i første kvartal opjusteres forventningerne til resultatet før skat for hele året fra 130 til 150 mio. kr.

Omsætningen forventes fortsat at udgøre 5,0 mia. kr. for hele året.

Den gennemsnitlige investerede kapital blev i første kvartal 1.876 mio. kr., hvilket er en stigning på 172 mio. kr. i forhold til året før.

DLH henfører denne stigning til øgede varebeholdninger.

DLH-ledelsen noterer samtidig, at der er gennemført en vellykket implementering af koncernens nye IT-system til de internationale træhandelsaktiviteter.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden