spacer
Slut på tv-krig om træbeskyttelse

Fogedretten afgjorde reklamestrid mellem Dyrup og Flügger til Dyrups fordel

I den senere tid har der været en mindre ’krig’ i reklameblokkene på tv, hvor seerne kunne støde på træværk, som kalder på henholdsvis Gori og Flügger, idet Dyrup har haft hevet en gammel træbeskyttelsesreklame for Gori op af skuffen som modsvar til Flüggers,
hvor en mand står med øret til sit træværk og konstaterer, at ’det siger altså Flügger’.

Det er nu slut, for ifølge fogedretten i Rødovre kalder træværket kun på Gori.

Fogedretten afgjorde således i dag, at Flügger ’positionerer sig på Dyrups bekostning’, og derfor skal Flügger stoppe sin reklamekampagne, idet der er tale om et regulært fogedforbud.

Ifølge reglerne skal Dyrup anke sagen videre til til Sø- og Handelsretten inden 14 dage.

Flügger vil sammen med virksomhedens advokat overveje, hvordan sagen skal kæres til Landsretten.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden