spacer
Resultat bedre end forventet

Positiv udvikling i Aalborg Træ og Finerhandel

Øget fokus omkring generel forbedring af indtjeningen på moderselskabets aktiviteter samt en positiv udvikling i aktivitet og indtjening i datterselskabet gav Aalborg Træ og Finerhandel A/S et bedre resultat i 2004 end året før.

Koncernens resultat med en omsætning på 167.089 .000 kr. og et overskud før skat på 5.222.000 kr. er bedre end forventet og anses for tilfredsstillende, oplyser adm. direktør Per S. Andreasen.

I overensstemmelse med selskabets strategi om landsdækkende leverandørservice blev der primo 2005 etableret en filial på Fyn. Herudover forventes en positiv udvikling i koncernens øvrige aktiviteter.

Som følge af indkøring og engangsomkostningerne ved etableringen af afdelingen i Odense forventes i 2005 et resultat på niveau med 2004.
-jhan


 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden