spacer
Byggeriet ligger lunt i svinget

Høj efterspørgsel på om- og tilbygninger i privatboligmarkedet

Danmarks Statistik har offentliggjort sine månedlige stikprøvevise konjunkturbarometre, og for byggeriets vedkommende er der tale om en stabil, gunstig udvikling, idet den sammensatte konjunkturindikator med +3 er positiv for sjette måned i træk efter i de fire foregående år uafbrudt at have haft negative værdier.

Fordelt på barometrets forskellige underkategorier, viser den seneste stikprøve fra Danmarks Statistik, at 3 pct. af byggevirksomhederne (netto) forventer øget beskæftigelse og 5 pct. (netto) forventer stigende omsætning i de kommende tre måneder, når der korrigeres for sæsonudsving. I modsat retning trækker det, at 6 pct. (netto) af byggevirksomhederne forventer faldende tilbudspriser ved licitation.

Ifølge Bo Sandberg, økonom i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet - BAT-kartellet, er konjunkturvendingen trukket af en høj efterspørgsel på om- og tilbygninger i privatboligmarkedet, som skyldes øget købekraft via stigende friværdier, afdragsfrie lån og lave renter.

- Både for tømrerne, elektrikerne, vvs´erne og malerne har ledighedsprocenten i årets første måneder ligget ca. 2 pct-point lavere end i samme periode 2004, siger Bo Sandberg.

Den statistisk mest sikre del af konjunkturbarometret er ordrebeholdningen. Det skyldes, at den parameter – i modsætning til forventningsdannelsen – i sagens natur refererer til begivenheder, der HAR fundet sted.

- Set som gennemsnit for årets første 4 måneder har 3% (netto) af byggeriets virksomheder oplevet tykkere ordrebøger end normalt for årstiden. Det tilsvarende nettotal var i 2004 –14%. forklarer BAT-økonom Bo Sandberg.

Oversat til menneskesprog betyder det, at der i de første fire måneder af 2004 var en overvægt (på 14%) af virksomheder, som vurderede ordrebeholdningen lavere end normalt for årstiden, sammenlignet med dem, som vurderede den som større. Det er – ikke overraskende – især tømrere og glarmestre, der i 2005 har haft særligt tykke ordrebøger som følge af den orkanagtige storm 8. januar.

Med en sammensat konjunkturindikator på +20 er det fortsat serviceerhvervene, som er drivkraften i den økonomiske vækst, omsætning og beskæftigelse herhjemme. I modsat retning trækker industrien, som siden sommeren 2004 – malet med bred pensel – har haft nedgang i den sammensatte, sæsonkorrigerede konjunkturindikator og med –8 i april nåede et nyt foreløbigt lavpunkt.

- Især står det sløjt til med jobskabelsen i industrien pga. den lave dollar og de høje oliepriser” siger Bo Sandberg – og tilføjer: Metaforisk kan den nuværende økonomiske situation i den private sektor beskrives ved at serviceerhvervet buldrer af sted i overhalingsbanen, bygge- og anlæg ligger lunt på midten af vejen, mens industrien i bedste fald snegler sig af sted i krybesporet.

Byggeriets rolige konjunkturvending giver ifølge BAT ikke anledning til flaskehalsproblemer af betydning.

- Dels er især den vestdanske byggearbejdskraft uhyre mobil, dels skal fremgangen ses på baggrund af perioden fra 2000 til 2003, hvor beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen faldt med ca. 10.000 personer, siger økonom, cand. polit Bo Sandberg.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden