spacer
Fra storm til vand

Træmarkedet er efter stormfaldet i januar mættet, så nu oprettes ’vandlagre’ med plads til 60.000 kubikmeter træ

Ved stormfaldet i januar faldt der 2 mio. kubikmeter træ, hvad der svarer til halvanden gang vores årlige nåletræhugst. Det er dog intet at regne for, hvad der skete i Sverige, hvor orkanen skabte århundredets stormfald på ca. 75 mio. kubikmeter træ.

Det betyder naturligvis, at træmarkedet er mættet, og derfor har Skov- og Naturstyrelsen besluttet at oprette ’vandlagre’ med plads til ca. 65.000 kubikmeter træ. så det først senere kommer på markedet.

Overrislings-anlæggene, som holder træet frisk, er placeret tæt ved savværkerne, så træet ikke skal transporteres endnu en gang.

Stormfaldet kommer til at betyde, at der bliver mere naturnær skovdrift. I statsskovene vil de væltede træer blive erstattet af flere forskellige træarter og mere løvtræ.

Det hjælper til at gøre skovene mere stabile og varierede i de kommende år.
-jhan

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden