spacer
Bedre og billigere byggeri

Realdania med Erik Ross Pedersen i front vil sparke nyt liv i dansk byggeri.


Af Lars Solberg

Dansk byggeri og de danske håndværkere har aldrig været så meget i politikernes, mediernes og forbrugernes fokus som i disse år. Næsten dagligt bliver der uddelt et hak eller to til den danske byggebranche og de danske håndværkere for anklager om slendrian, ineffektivitet og dyre materialepriser. Kritikere mener, at produktiviteten er for lav, og at omkostningerne i nybyggeriet er for høje.

Fonden Realdania er én af dem, der mener, at tingene kan gøres bedre. Og det ønsker fonden at skubbe i gang med et nyt projekt, hvor den erfarne byggebranchemand Erik Ross Pedersen er udnævnt som formand for styregruppen.

Initiativet hedder ”Byggeriets Innovation” og er et såkaldt udviklingsforum, hvor der skal indsamles, udvikles og realiseres nye idéer til byggeprojekter, materialer og særlige måder at arbejde samme på.

Føres ud i livet
Det er hørt før, at byggebranchen skal analyseres af et dertil nedsat udvalg.
Men det ganske særlige ved det nye initiativ er, at idéerne skal realiseres og føres ud i livet. Og det lidt fancy management-ord innovation betyder faktisk udvikling af en idé til et færdigt produkt.

Den overordnede mening med projektet er, at branchen skal få tilført energi til hurtigere at nå deres mål. Vanetænkningen skal droppes og alle kræfter skal samles til en effektivisering af området.

Realdania har afsat 80 mio. kr. til projektet, men det er meningen, at også de deltagende virksomheder skal spytte penge i projekterne.
Målet er at skabe et fagligt miljø til udvikling af konkrete projekter, der går på tværs af blandt andet faggrænser.

Realdania siger, at alle, der vil bidrage til denne opgave kan henvende sig til fonden. Endvidere vil fonden annoncere i dagblade og på den måde få flest mulige henvendelser fra virksomheder og konsortier.

Tiden er moden
Realdania mener, at tiden er moden til dette projekt.
- Den voksende åbenhed over for forandringer i byggesektoren, og de mange ideer til forbedring og billiggørelse af byggeriet, som allerede foreligger, er et godt udgangspunkt for mere konkret at fremme innovationen i byggeriet. Nu går vi så i gang med at organisere de gode viljer ved at etablere rammerne for et fagligt miljø, udtaler adm. direktør Flemming Borreskov fra Fonden Realdania.

Til at organisere det hele er der nedsat en styregruppe, hvor den gamle byggekæmpe Erik Ross Pedersen er hentet ind som formand.

Forlod TV2
Erik Ross Pedersen har i det meste af sit liv været en aktiv del af den danske byggebranche. Først i Håndværksrådet og siden i organisationen Danske Entreprenører. Her var han adm. direktør indtil organisationen i 2003 fusionerede med Byggeriets Arbejdsgivere og blev til Dansk Byggeri.
Senest har Erik Ross Pedersen været bestyrelsesformand hos TV2, som han dog forlod sidste efterår efter kritik af ledelsesstilen.

Men nu har han for alvor tilbage i den danske byggebranche.
Som formand for styregruppen i ”Byggeriets Innovation” skal han være med til at skabe nye og anderledes måder at tænke byggeri på.

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden