spacer
Nye danske FSC-regler

Utraditionelt samarbejde har sørget for, at skovejere kan få sin skov certificeret efter et dansk FSC-regelsæt

Efter flere års tæt samarbejde mellem en række interessegrupper i Danmark er danske retningslinier netop blevet godkendt af FSC’s internationale hovedorganisation i Bonn, og det betyder, at danske skovejere fremover kan blive FSC-certificeret efter et dansk regelsæt og dermed dokumentere, at skovdriften tager hensyn til truede dyr og planter, grundvandet og skovarbejderens sikkerhed.

Et utraditionelt samarbejde mellem erhvervsinteresser, natur- og miljøorganisationer, faglige forbund m.m. har sørget for, at man nu kan få sin skov certificeret efter et FSC-regelsæt, som er tilpasset danske forhold. Samarbejdet har sikret, at reglerne for FSC-certificering af skovdrift tager ligelige hensyn til økonomiske, sociale og naturmæssige interesser, oplyser Søren Dürr, leder af FSC Danmark.

De nye regler kommer på et tidspunkt, hvor der opleves en stigende interesse for FSC-certificering i træbranchen, hvor en af pionererne er direktør Kasper Kopp fra KoppWood Aps.

- For vores virksomhed er det altafgørende, at vi overfor vore kunder kan dokumentere, at det træ, vi leverer, er af lovlig oprindelse og stammer fra en bæredygtig skovdrift. FSC-certifikatet er en garanti for begge dele, siger Kasper Kopp.

De skovarealer, som er FSC-certificeret, er de seneste tre år blevet fordoblet til ca. 51 mio. hektar skov. I Danmark er 876 hektar certificeret, nemlig Nordjyllands Amts-skove og Barrit Skov ved Vejle.

Blandt danske detailforhandlere er der stigende interesse for at sælge produkter, der er FSC-certificeret, men det er indtil nu kun Coop Danmark, som udelukkende sælger havemøbler forsynet med FSC-certifikatet.

Søren Dürr slår fast, at FSC-certifikatet ikke har noget med kvaliteten af træet at gøre, men udelukkende, at det er træ fra en skov, hvor FSC-regelsættet overholdes.

- Når det gælder det tropiske marked, er efterspørgslen efter FSC-træ for tiden langt større end udbuddet, da det er svært at skaffe alt det tropiske FSC-træ, som efterspørges, oplyser Søren Dürr.
-jhan


 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden