spacer
Golf-eksplosionen

I de kommende år skal der skubbes tonsvis af jord, plantes vidtstrakte græstæpper, klubhuse skal nybygges eller renoveres, parkeringspladser anlægges, kilometervis af elkabler trækkes og monteres, vandforsyning og kloakker etableres.
Alt sammen fordi golfsporten med sin eksplosivt voksende popularitet lider af banemangel i mellemsvær grad.

I øjeblikket sværger mere end 200.000 danskere til den meditative naturoplevelse ved at slå en lille hvid gummibold rundt på store græsplæner, men yderligere 100.000 står i kø for at komme til fadet.

Derfor tegnes og projekteres der nye golfbaner på livet løs rundt om i landet. Et kvalificeret bud lyder på 70 projekter under planlægning.
Det dækker alt fra en samling huller på en tilplantet græsmark med et ombygget stuehus til den 100 mio. kr. dyre Ryder Cup bane på Amager, hvor Thomas Bjørn og Tiger Woods kan lande med helikopter på klubhuset til åbningsmatchen i 2009.

Kommuner med golffeber
- Der er et stort behov for baner, og der er virkelig grøde i planlægningen. Vi regner med, at to tredjedele af projekterne bliver realiseret. Det betyder, at der nu er et stort behov for professional rådgivningsekspertise, og det ønsker vi at gå ind i, lyder udmeldingen fra Carsten Voltzmann, projektleder og landinspektør hos rådgivningsvirksomheden Cowi.
Han vurderer at det især er på Fyn og i det midtjyske trekantområde, at aktiviteten er størst.

- Her er der er plads og etableringsmuligheder for golfbanerne. Mange kommuner har allerede en bane, og det er nok, mener de. Til gengæld er der også mange kommuner, der er meget interesserede i at få en golfbane projekteret og anlagt inden kommunesammenlægningen træder i kraft, siger Carsten Voltzmann.

Kommunen behøver ikke have penge op af lommen, da det er privatdrevne projekter, men de er hurtige med papirarbejdet. Resultatet: en golfbane i deres del af den nye kommune, og som Carsten Voltzmann udtrykker det:

- Det er med golfbaner i dag som med svømmehallerne i 70’erne. Alle kommuner skal bare have én!

Behov for eksperthjælp
Mens lysten til at få sig en bane er stor, kniber det mere med detailplanlægningen.

- Der har været stor opmærksomhed på selve sportens udvikling, men ikke så meget på etablering af baneanlæg og klubhuse. Nu er det vigtigt, at klubberne får den rette bygherrerådgivning, så de kan realisere deres projekter, så der f.eks. ikke senere opstår behov for reparationer, siger Carsten Voltzmann.
For der er store beløb på spil, når en bane skal etableres.
Med ’hulpriser’, der hurtigt løber op på 2-3 mio. kr., kan en 18 huls bane let ende på 40-60 mio. i samlede anlægsudgifter.

- Det er ret omfattende at etablere en bane. Der er overordnet planlægning omkring grundvand, kunstvanding, tilladelser hos amtet, miljøinteresser og forhold til naboer mv. Og der er den tekniske side med planlægning af banearealer, klubhus, kloak, el, vej og parkering. Der er licitations- og udbudsmateriale, kontraktforhandlinger og tilsyn med entreprenørerne, siger Carsten Voltzmann.

Alt sammen skal det indpasses i et projekt, som i sidste ende konkurrerer med mange andre om adgangen og brugsretten til det åbne land.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden