spacer
Byggeriet danner netværk

De syv førende organisationer indenfor byggeriet danner et nyt netværk. Den 17. marts fandt det stiftende møde sted, som resulterede i dannelsen af Byggepolitisk Netværk.
I netværket deltager Dansk Byggeri, Tekniq, BAT-kartellet, Byggematerialeindustrien, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Formålet med det nye netværk er, ifølge de deltagende organisationer, at skabe et uformelt forum, hvor byggeriets parter kan diskutere byggepolitiske emner.
Der er behov for med jævne mellemrum at diskutere byggeriets udfordringer indbyrdes og i fællesskab søge at fremkomme med forslag til en endnu bedre byggesektor i Danmark, lyder det fra ’netværkerne’.

Samtidig er dannelsen af netværket tænkt som et svar på politikernes ønske om, at branchen selv er med til at vise nye veje frem for erhvervet.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden