spacer
Betonsucces i Irak

Danske virksomheder har fiasko i Irak. Det er konklusionen, to år efter Saddam Hussein blev væltet, og genopbygningen startede. Trods erhvervslivets store forventninger er der aldrig rigtig kommet gang i samhandlen. Senest trak Mærsk sig i marts ud af driften af en containerhavn i Sydirak, og ifølge den danske ambassade har ingen danske virksomheder formået at etablerer sig i det urohærgede land.
Men der er nu alligevel én dansk virksomhed, der kan notere sig en succes i Irak.
Det er betonanlægproducenten Fibointercon i Videbæk.

- Vi har solgt 10 mobile betonblandere til det irakiske Ministry of Water Ressources. Ordren blev indgået i november sidste år, og vi er ved at producere dem, så de er klar til levering i juni, oplyser Fibointercons salgschef Johannes Simonsen, der har stået for kontraktforhandlingerne med irakerne. Ordren er kommet i stand via Fibointercons irakiske agent i Hamborg og udgør et mindre tocifret millionbeløb.

Men flere og større ordrer venter forude, og betonblanderne kan vise sig at være startskuddet på et irakisk eksporteventyr både for Fibointercon og dele af den danske byggematerielindustri.

Irakisk delegation til Videbæk
Irakerne har nemlig vist stor interesse for Fibointercons betonelementfabrikker - en potentiel ordre tæt på det trecifrede millionbeløb. Og der er tale om reel interesse fra irakisk side, for departementschefen i ministeriet for vandforsyning har besluttet sig for at lægge vejen forbi Videbæk. Både for at tilse fremstillingen af betonblanderne og for at se nærmere på produktionsudstyret til betonelementfabrikkerne.
Besøget er planlagt til den 7. april under forudsætning af, at delegationens ansøgning om visa når at blive færdigbehandlet.

- De skal besøge nogle af de danske betonelementfabrikker, som producerer elementer med vores maskiner. Og så har vi formidlet kontakter til andre danske virksomheder indenfor byggematerielindustrien, der har produkter, som irakerne er interesserede i, siger Johannes Simonsen.

- Behovet for materiel til genopbygning er enorm, og vandforsyningen har en meget høj prioritet i Irak. Der skal bygges vandveje, kanaler, vandkraftanlæg, og irakerne er meget interesserede i at skabe sig leverandørkontakter i Europa, siger Johannes Simonsen.

Vandforsyningsministeriet er et af nøgleministerierne i Irak med 16.000 ansatte, og der skal i den kommende tid foretages store investeringer i materiel og udstyr. Ministeriet har fået tilført betydeligt flere midler og opererer med et budget for 2005 på 350 mio. dollars til genopbygningen af vandvejenes nedslidte infrastruktur.

- Irakerne har bedt os om hjælp til opgaver, som overstiger det, vi selv kan overkomme. Derfor hjælper vi med at finde frem til virksomheder, der har produkterne, ekspertisen og resurserne, siger Johannes Simonsen. Skulle ordren på betonelementfabrikker komme i hus, regner han da også med, at Fibointercon går sammen med en kreds af virksomheder om leverancen.

Vil opbygge Bagdad-afdeling
At det lige er Fibointercon, der tegner til at blive et succesfuldt omdrejningspunkt mellem Irak og dansk erhvervsliv, handler både om at være det rette sted på rette tidspunkt og forstå de spilleregler, der gælder, hvis man skal gøre forretning i Irak.

- Handlen med os var ret enestående, for det var den første større ordre, som irakerne klarede helt på egen hånd. Kontakten og forhandlingerne gik ikke gennem amerikanerne. Vi mødtes med ministeriets folk i Amman i Jordan og brugte tre dage på at lære hinanden at kende og opbygge den tillid, som er altafgørende, hvis man skal gøre forretning i Mellemøsten.
Teknik og pris skal naturligvis være i orden, men det vigtigste er tilliden, siger Johannes Simonsen, der tror, at Fibointercon har vundet irakernes tillid bl.a. ved at satse på at involvere irakerne selv og vise, at man ikke er kommet blot for at skumme fløden i kølvandet på krigen.

- Vi arbejder med lokale folk i Bagdad. Gennem vores agent er vi repræsenteret med otte irakiske ingeniører og teknikere i Bagdad, og vi har haft irakiske teknikere under oplæring på fabrikken i Videbæk til at betjene betonblanderne, siger Johannes Simonsen og oplyser, at målsætningen er, at udvide Bagdad-kontoret i takt med, at sikkerhedssituationen forbedres.

- Vi har vist, at vi satser på dem, og at de kan stole på os, når vi gør forretninger. Kan vi bevare det tillidsforhold, vil vi også kunne gøre forretninger med dem mange år frem, lyder det fra en optimistisk Johannes Simonsen.

-mir 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden