spacer
København i 3D

Digital 3D-model af København frit tilgængelig via Kommunens hjemmside

Det er nu muligt at hente en digital 3D-model af København via hjemmesiden hos Kommunens planlægningsorgan, Plan og Arkitektur, der også har udarbejdet modellen.

Modellen er tilgængelig i et såkaldt dwg-format, og kræver derfor et digitalt tegne-software for at kunne ses. Det er derfor i første omgang professionelle rådgivere i byggebranchen, der vil have gavn af modellen til rumlige studier og 3D-visualiseringer af nye byggerier i Hovedstaden.

3D-modellen viser byens generelle bygnings- og vejstruktur i en skala, der svarer til ca. 1:4000. Markante bygningsværker fremtræder mere detaljeret, svarende til en skala på ca. 1:500.

Det skal bemærkes at modellens cad-koordinater ikke er sammenfaldende med Grundkortet over København og Frederiksberg. Mere detaljerede cad-modeller over København og Frederiksberg formidles af Stadskonduktøren i København og Frederiksberg Stads- og Landinspektør.

- nn

Find 3D-modellen her:www.planogarkitektur.kk.dk
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden