spacer
Frivillig opstramning

Brancheaftale om nye T1-taglægter træder i kraft 1. maj med en overgangsordning på otte måneder


Organisationerne bag T1-brancheaftalen er blevet enige om den fremtidige aftale om T1-taglægter.

Arbejdstilsynet kan ikke umiddelbart sætte krav til taglægter, men organisationerne mener, at en frivillig opstramning er påkrævet, da der ellers vil blive fremsat krav til generel forøgelse af sikkerheden i form af f.eks. net, stilladser, air bags m.v., hvilket vil være stærkt fordyrende for byggeriet.

Den fremtidige dimension på T1-taglægter skal være 38 gange 73 mm.

Aftalen træder i kraft den 1. maj 2005 med en overgangsordning på otte måneder. I denne periode må anvendes taglægter, der enten overholder brancheaftalen fra 1999, eller som overholder den nye aftale.

Med virkning fra 1. januar 2006 skal alle taglægter overholde kravene i brancheaftalen

Den hermed forbundne fordyrelse af byggeriet vil beløbe sig til omkring 1.500 kr. pr. parcelhus, hvilket organisationerne ikke finder afskrækkende i lyset af de ellers krævede sikkerhedsforanstaltninger.

Aftalen er ved at blive finpudset og er derfor ikke underskrevet, men det vil ske i april.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden