spacer
Centrallager flytter

DLH’s centrallager i Gadstrup er solgt og skal inden 2007 flytte til ny lokalitet på Sjælland

DLH Gruppen har indgået aftale om salg af selskabets ejendom i Gadstrup, hvilket får en positiv resultateffekt før skat på ca. 16 mio. kr.

Salget er betinget af, at lokalplaner for området vedtages, hvilket ventes at ske senest i 2. halvår 2005.

Ejendommen, der oprindelig er opført som finerfabrik, anvendes af DLH’s Træ- og Pladedivision som centrallager for aktiviteterne på Sjælland.

Divisionen lejer fortsat hele ejendommen og flytter herefter til en anden lokalitet på Sjælland inden 2007.

Det er endnu ikke besluttet, hvor det skal være.

Resultateffekten på 16 mio. kr. var indeholdt i de forventninger til 2005, som blev offentliggjort i årsregnskabsmeddelelsen den 8. marts. Her forventede DLH en indtjening før skat på 132 mio. kr.
-jhan

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden