spacer
Skepsis truer Det Digitale Byggeri

De udførende ser ikke de store fordele i at gå fra papir til computer

Af journalist Michael Rughede

Byggeriet skal effektiviseres, og antallet af fejl skal ned. Et af midlerne er initiativet Det Digitale Byggeri, hvor hele byggesagen køres på computer i stedet for papir – og helst i 3D modeller. Det giver en række fordele i projektering og udførelse, men kun hvis alle led i byggesagen er indstillet på at arbejde digitalt.

Det er de ikke i dag, og det truer hele målsætningen med Det Digitale Byggeri, advarer bygningsingeniør Jane Juhl Lauridsen. Hun har i et afgangsprojekt analyseret parternes viden og holdning til de værktøjer og muligheder, der ligger i digitaliseringen af byggeriet.

- Hvis ikke alle parter er med i digitaliseringen, får man ikke de synergieffekter, der gør byggeriet mere rationelt, og der er meget stor forskel i paratheden overfor Det Digitale Byggeri, fortæller Jane Juhl Lauridsen.

- Arkitekter og rådgivende ingeniører ser umiddelbart fordelene og er generelt ivrige for at komme i gang med at bruge 3D modeller. For dem bliver planlægningen meget lettere i en model, hvor resultatet af en flyttet væg eller nogle vandrør straks kan aflæses i modellen. Men de udførende – entreprenører og især håndværkere – er meget skeptiske og kan ikke se, hvilke fordele der er i Det Digitale Byggeri for dem, siger Jane Juhl Lauridsen.

Resultatet er, at digitaliseringen har svært ved at trænge igennem på pladsen.

- Selv hvor man havde de digitale værktøjer til rådighed, som f.eks. et projectweb, brugte projektlederne ikke mulighederne for at samle alle byggesagens oplysninger ét sted, men mailede i stedet informationen rundt til hver enkelt part. De bruger de gamle metoder, for de fungerer jo, synes de, fortæller Jane Juhl Lauridsen om et typisk eksempel hos en entreprenør.

- Men udnytter man kun mulighederne halvt, får man ikke det fulde udbytte af værktøjerne. Derfor er det vigtigt, at nogen går forrest og viser vejen, så skepsissen ryddes af vejen. Syv af de største danske entreprenører er gået sammen om at dokumentere fordelene gennem projekt Digital Konvergens, og det vil sikkert føre til, at digitaliseringen bliver indført på entreprenørniveau, siger Jane Juhl Lauridsen.

Krav i offentlige byggesager fra 2006
Problemet er blot, at der ikke er et lignende initiativ målrettet håndværksmestrene, der i øjeblikket er temmelig uvidende om Det Digitale Byggeri.

- Enkelte har hørt om det, men de fleste aner ikke, hvad Det Digitale Byggeri betyder for dem. De ved ikke, at al kommunikation vedrørende byggesagen kommer til at foregå digitalt, og at de selv skal kunne gå ind og hente tegninger og oplysninger over computeren. De ved heller ikke, at det offentlige gør Det Digitale Byggeri til et krav i offentlige byggesager fra 2006, siger Jane Juhl Lauridsen, der mest har mødt en 'det kan de da ikke forlange' holdning blandt håndværksmestrene.

De fleste opfatter tidsfristen urealistisk, og de tror, det varer mange år. før digitaliseringen slår igennem som et krav.

- Men allerede i dag kan de foretage varekøb, lagerstyring og time/sagsregnskaber digitalt, så der er computerværktøjer til rådighed for håndværkerne, siger Jane Juhl Lauridsen.

På sigt kan informationerne omkring en byggesag tænkes at blive endnu mere omfattende med f.eks. oplysninger om sikkerhed, forskellige stoffers egenskaber og monteringsvejledninger.

- Hvis håndværkerne ikke kommer med, går det ud over de fordele,, som opnås i nogle af de andre led. Så skal f.eks. byggelederen spilde tid på at være postbud for at uddele printede kopier fra projectwebben i stedet for at bruge den frigjorte tid på at lede og fordele byggeriet, advarer Jane Juhl Lauridsen og opfordrer branchen til at samles om digitale initiativer for de udførende håndværkere.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden