spacer
Hidtil bedste år i DLH’s historie

2004 karakteriseret af markant fremgang for DLH - stærkt finansielt råderum til ekspansion

2004 blev det hidtil bedste år i DLH’s historie, og koncernen havde markant fremgang på alle fronter, fremgår det af årsrapporten, som blev offentliggjort i dag.

DLH-ledelsen er samtidig overbevist om, at koncernen har et endnu større potentiale, og der søges skabt vækst både gennem organisk udvikling og ved tilkøb af virksomheder.

Koncernen realiserede en samlet omsætning på 5.036 mio. kr., hvilket er en stigning på 13 procent i forhold til året før.

Primært resultat før goodwill-afskrivninger blev på 183 mio. kr., og det er en fremgang på 36 procent i forhold til 2003. Fremgangen omfatter alle tre divisioner i DLH.

Resultat før skat blev 132 mio. kr., hvilket er en forbedring på 78 procent.

Omsætningsfremgangen er realiseret ved en beskeden forøgelse af kapitalbindingen på 2 procent til 1.703 mio. kr.

DLH forrentede i 2004 den investerede kapital med 7,5 procent efter skat, hvilket lever op til koncernens shareholder value-mål.

Den stærke markedsfremgang ventes fastholdt i 2005, hvor koncernen, eksklusive effekten fra eventuelle akkvisitioner, forventer en samlet omsætning i niveauet 5,0 mia. kr. og et resultat før skat i niveauet 130 mio. kr. ved en lidt lavere kapitalbinding.

Det indstilles til generalforsamlingen 7. april på Quality Hotel Høje Taastrup, at der udbetales et udbytte på 10 kr. pr. aktie eller i alt 171 mio. kr., hvilket er en stigning på 4 kr. pr. aktie i forhold til 20003.

Adm. direktør Jørgen Møller-Rasmussen og bestyrelsesformand Asbjørn Børsting fremhæver i årsrapporten, at der er endnu større potentiale i DLH, og indsatsen for at skabe vækst videreføres derfor, både gennem organisk udvikling og ved tilkøb af virksomheder.

- Vi vil fortsætte det udviklings- og effektiviseringsarbejde, som vi allerede har sat i gang for at sikre øget lønsomhed og en endnu bedre udnyttelse af den investerede kapital. I 2004 skabte DLH et stærkt finansielt og operationelt udgangspunkt, der nu giver råderum til ekspansion, siger DLH-ledelsen.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden