spacer
Brand gav plus i træ-koncern

Udviklingen i 2004 var vendepunkt for ITH Industri, som på ny investerer mere offensivt


Udviklingen i 2004 var vendepunkt ITH Industri, som på ny investerer mere offensivt

ITH Industri, som i december 2004 købte Consenta-selskabet Palsgaard Træ, har fået vendt den økonomiske udvikling.

Koncernen, der har hjemsted i Silkeborg, fik således i 2004 et overskud før skat på 51,8 mio. kr. mod minus året før på 39,3 mio. kr.

ITH Industri, der omfatter virksomhederne Lilleheden, Plus, Outline Vinduer, Høeg Hagen & Co. samt Palsgaard Træ, udbetaler ikke udbytte for 2004, og det hænger sammen med, at resultatet er ret beskedent, når der korrigeres for engangsindtægt.

Af årets overskud på 51,8 mio. kr. kan 50,6 mio. kr. relateres til avance i forbindelse med branderstatning på anlægsaktiver efter branden 30. juni 2004 på Lilleheden.

Eksklusiv denne avance er der tale om et ordinært overskud før skat på 1,2 mio. kr. svarende til en forbedring på 40,5 mio. kr. i forhold til 2003.

Omsætningen var på 701 mio. kr. mod 698 mio. kr. året før.

Ledelsen konstaterer, at udviklingen i 2004 har været et vendepunkt, og der investeres på ny mere offensivt i koncernen.

Der er realiseret resultatfremgang i alle virksomheder i ITH Industri.

Lilleheden har markant resultatfremgang, og det er også tilfældet i Høeg Hagen & Co.

Til gengæld er resultatet ikke tilfredsstillende i hverken Outline Vinduer eller PLUS-koncernen.

Købet af Palsgaard Træ ventes at tilføre en omsætning på 250 mio. kr. og resultat før skat på min. 10 mio. kr.

For 2005 venter koncernen samlet omsætning på ca. 980 mio. kr. og resultat før skat på 20-30 mio. kr.

Siden 2002 har koncernens aktiviteter været koncentreret omkring produktion og salg af træbaserede byggematerialer.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden