spacer
Yderligere opkøb i dørbranchen

Nye produkter giver vækst for den store dørproducent Vest-Wood

Vest-Wood, Europas førende producent af indvendige og udvendige dørløsninger, købte med effekt fra 1. januar 2005 den østrigske dørproducent DANA Türenindustrie GmbH, men hermed er det ikke slut med virksomhedsopkøb, der kan styrke koncernens strategiske position.

Ved offentliggørelsen i dag af koncernens regnskab for 2004 kommer ledelsen ind på, at koncernen i 2005 venter en fortsat fremgang i aktivitetsniveauet og en positiv udvikling i resultatet, hvilket skal sikres via organisk vækst og yderligere virksomhedsopkøb inden for dørbranchen.

I 2004 realiserede koncernen en fremgang i omsætningen på 3,2 procent til 2.886 mio. kr. Denne vækst er primært opnået ved en fremgang på hovedmarkederne i Norden på 6,7 procent samt en fremgang på de øvrige markeder på 7,3 procent.

Trods et stort fald generelt på det tyske marked er der kun realiseret en tilbagegang på 1,3 procent i forhold til året før.

Vest-Wood fremhæver, at i et marked præget af begrænset vækst er det den igangværende optimering af salgsorganisationen samt introduktionen af nye produkter, som har været blandt de væsentligste faktorer bag væksten.

Primært resultat før goodwill afskrivninger var på 275 mio. kr. mod 262 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 4,5 procent.

Årets resultat efter skat udgør 186 mio. kr.

Indtjeningen var i 2004 belastet med opstartsomkostninger i forbindelse med langsigtede investeringer i produktionsfaciliteter, herunder indkøring af nyt yderdørprogram, folieomviklingsanlæg i Tyskland og karmanlæg i Estland.

I Estland, hvor koncernen har fabrik i Rakvere, er der etableret salgskontor, som dækker markederne Estland, Letland og Litauen.

Direktionen udvides

Det er besluttet at udvide direktionen i Vest-Wood med økonomidirektør Ole Madsen og salgsdirektør Christian Frisk.
Udvidelsen er sket i forventning om fortsat udvikling og ekspansion.

Direktionen udgøres fremover af adm. direktør Asbjørn Berge, Jens Bach Mortensen, Ole Madsen og Christian Frisk.

Vest-Wood blev i juni 2002 købt af en gruppe finansielle investorer.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden