spacer
Træ-leverandører tjekkes

DLH-Gruppen erkender, det til tider kan være vanskeligt at håndtere miljømæssige versus kommercielle afvejninger

DLH-Gruppen har netop indgået en aftale med det engelske konsulentfirma ProForest om evaluering af DLH’s ’Good Supplier Project’ (GSP).

Det er et projekt, som nu har fungeret i omkring to år og betragtes som et vigtigt værktøj til indsamling, lagring og vurdering af oplysninger om koncernens leverandører.

DLH-Gruppen erkender, at GSP ikke har været uproblematisk, idet der undertiden kan være miljømæssige versus kommercielle afvejninger, som er vanskelige at håndtere.
Nogle NGO’er kritiserer ligeledes, at GSP ikke er åbenr, og at DLH derfor ikke kan dokumentere fremskridt.

- Det er en vanskelig balancegang at behandle fortrolige oplysninger fra leverandørerne og samtidig give DLH’s interessenter indblik i, hvordan GSP håndteres, fremhæver ledelsen i DLH.

Når eksperter nu skal vurdere projektet, skyldes det, at der de seneste to år er sket en stor udvikling på miljøområdet og i forhold til de krav, kunderne stiller til DLH.

ProForest skal rådgive DLH om, hvordan GSP kan udvikles, så det tilpasses de forventninger og krav, som DLH vil møde fra kunderne og samfundet i øvrigt de næste tre-fem år.

ProForest, der rådgiver den engelske stat i forbindelse med udarbejdelsen af den engelske indkøbsvejledning for træ, ventes at komme med sine anbefalinger til DLH i starten af juni d.å.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden