spacer
Byfornyelse giver mindre hærværk

Når boligkvarterer saneres og der skabes faciliteter og aktiviteter for unge er der stor chance for at slippe for hærværk og ballade. Det er konklusionen i fem ud af syv byfornyelsesprojekter, der har kørt under kampagnen ’kvarterløft’.

- Selv om indsatserne ikke umiddelbart har haft et kriminalpræventivt sigte, så har de ført til mindre hærværk i kvarterløftområderne, siger Helle Nørgaard, seniorforsker på Sbi, som sammen med Det Kriminalpræventive Råd har gennemført en undersøgelse af hærværket i boligkvarterene.
Det var Holmbladsgadekvarteret, Femkanten og Kgs. Enghave i København samt Avedøre Stationsby i Hvidovre og Aalborg Øst i Aalborg, hvor indsatsen resulterede i mindre hærværk.

Blandt de konkrete aktiviteter, der er sat i gang i områderne, er initiativer over for børn og unge, bl.a. sportsaktiviteter og dans. Aktiviteterne har haft en positiv effekt ved, at mange af de unge har fået noget at lave, og færre hænger ud i områderne. Samtidig har det ført til øget tryghed blandt andre beboere.

- Kvarterløftindsatsen har medført, at det fælles rum er blevet mere indbydende, og beboernes tryghed ved at bo og færdes i deres boligområde er blevet større. Gadebilledet har ændret sig, fordi beboerne, og i nogle tilfælde også udefra kommende, tager fællesrummet i brug. Det skaber større ejerskab til området, og det øger trygheden, forklarer Helle Nørgaard.

Kvarterløft-kampagnen er en generel indsats for at vende en negativ udvikling med sociale problemer, nedslidte boliger og manglende faciliteter. Den er selvforstærkende, fordi de stærke beboer flytter fra kvarterene, men den kan vendes ved at forny boliger, byrum og grønne arealer og ved at forbedre de sociale og kulturelle forhold.
Det giver mulighed for at mødes på tværs af kulturelle og sociale skel, og områdernes kulturhuse og kvarterløftscentre fungerer som steder, hvor beboerne skaber kontakt og sociale netværk.

Det at kende folk fra sin ejendom eller kvarter er meget væsentligt i forhold til oplevelsen af tryghed og kan desuden forhindre nabostridigheder, som ellers kunne få en kriminel udgang, lyder konklusionen i undersøgelsen.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden