spacer
Funktionærsvendene vinder frem

Der er en lang og sej tradition i håndværket for, at lønningsposen fyldes hver 14. dag. Og hvis ordrebogen er tynd en måned bliver der uddelt fyresedler. Generelt bygger overenskomsterne i branchen på time- eller akkordlønnet arbejde, og det er så langt den overvejende ansættelsesform.
Men antallet af svende ansat på funktionærlignende vilkår vokser, ifølge Dansk Byggeri.
Det betyder at svendene ligesom kontormedarbejderen får månedsløn, fuld løn under sygdom, ferie og ikke mindst lange opsigelsesvarsler som en funktionær.

Årsagerne til dette skifte i ansættelsesform er mange, vurderer Dansk Byggeri. Først og fremmest knyttes håndværkeren tættere til virksomheden, og der skabes et større gensidigt ansvar mellem virksomhed og svend. Lange opsigelsesvarsler giver tryghed i ansættelsen og signalerer fra virksomheden om, at medarbejderen hører til blandt den faste stab i virksomheden.

Samtidig oplever mange virksomheder, at funktionærsvendene bliver bedre til at planlægge arbejdsopgaverne fordi de typisk tænker mere overordnet og arbejder effektivt på, at den samlede arbejdsopgave hænger økonomisk sammen.

Denne helhedstænkning medfører, at kvaliteten af arbejdet forøges. Funktionærsvenden tænker altså i årsværk, mens akkordsvenden derimod typisk blot tænker på, at den enkelte akkord skal give overskud.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden