spacer
FSC forbedrer skovdriften markant

WWF opfordrer miljøministeren til hurtigst muligt at gennemføre FSC-certificering af hele statsskovarealet

En ny undersøgelse dokumenterer, hvilke konkrete forbedringer i skovdriften der er sket som følge af FSC-certificering af i alt 18 mio. hektarer skov i seks lande - Sverige, Tyskland, Storbritannien, Estland, Letland og Rusland.

Det er WWF International, der har foretaget undersøgelsen, hvor konklusionen er klar: FSC-certificering af skove har medført konkrete forbedringer til gavn for både naturen, skovdriftens økonomi og for skovarbejdernes arbejdsforhold.

Undersøgelsen gennemgår systematisk alle de ændringer, som skovforvaltere har måttet gennemføre for at opnå FSC-certificering af skovene.

Forbedringerne

Blandt de mest markante forbedringer er:

- Bedre beskyttelse af levesteder for truede dyrearter.

- Mere skånsom skovdrift, som tager større hensyn til den biologiske mangfoldighed.

- Forbedret forvaltning af vandressourcer.

- Mere sikre arbejdsforhold for skovarbejdere.

- Forbedret langtidsplanlægning af skovdriften.

Ikke omfattende nok

Før jul besluttede miljøminister Connie Hedegaard (K), at udvalgte danske statsskovdistrikter skal FSC-certificeres (samt PEFC-certificeres).

WWF Danmark mener, at undersøgelsen understreger værdien af FSC-certificering og opfordrer på den baggrund miljøministeren til hurtigst muligt at gennemføre en FSC-certificering af hele statsskovarealet.
-jhan 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden