spacer
Mesterlære deler vandene

Regeringen forhandler i øjeblikket om de aftaler, der skal udgøre regeringsgrundlaget for den kommende valgperiode. Her er genindførelsen af mesterlæren dukket op som et forslag fra Dansk Folkeparti. Tanken er at mesterlæren skal være et tilbud til bogligt svage elever og kunne hjælpe elever med integrationsproblemer.
Forslaget møder overvejende positive reaktioner fra Håndværksrådet og TIB, mens Dansk Byggeri er skeptiske. Ingen af dem kender dog detaljerne i regeringens drøftelser om mesterlæren, så der tages en række forbehold.

Håndværksrådet
Mesterlære, ja tak – den skal i så fald indføres som et reelt alternativ til de eksisterende erhvervsuddannelser. Mesterlæren skal kunne vælges af de elever, der ved hvilken uddannelse de vil have og som på den anden side er trætte af at sidde på skolebænken. De skal kunne være ude i virksomhederne op til 1 år i praktik, før de kommer på skole, og på skolen skal de ikke tvinges til at følge en bred teoretisk undervisning på skolerne. De skal kun lære det stof, der er fagrelevant for netop deres uddannelse.

TIB
Mesterlære, ja tak – men kun hvis det handler om at lave en mere praktisk tilgang til en erhvervsuddannelse for de bogligt svage elever. Det må ikke være et forsøg på ad bagvejen at afskaffe det 20 ugers grundforløb på erhvervsskolerne. Her har de unge nemlig mulighed for at snuse til forskellige fag inden de beslutter sig for et bestemt fag.

Dansk Byggeri
Mesterlære, jo tak - men den har vi da allerede, mener Dansk Byggeri. De, der er skoletrætte, kan i dag starte direkte med 6 mdr. i praktik, før de skal på skole, og dermed sluses de gradvist ind på erhvervsuddannelsen. Og gennemføres et aktuelt forslag om forpraktik, så bliver denne periode udvidet til 12 mdr. efterfulgt af fagrettet undervisning på skole. Derfor ser Dansk Byggeri grundlæggende ikke nogen grund til at ændre på det eksisterende system, men skulle der være en lille gruppe af specielt bogligt svage elever, der har klaret sig dårligt i folkeskolen, vil organisationen gerne drøfte evt. særforanstaltninger, der kan sluse disse elever ind på en erhvervsuddannelse.
For Dansk Byggeri handler det om at sikre en høj standard i det faglige niveau på uddannelserne og kvaliteten i undervisningen på erhvervsskolerne skal ikke sænkes.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden