spacer
Kloakkerne er en miljøbombe

Det dansk kloaknet er forsømt og nedslidt, lød det fra kloakkonference, der opfordrer til øjeblikkeligt handling.


- Manglende opmærksomhed på kloaknettets tilstand kan blive farligt for befolkningen, miljøet og samfundsøkonomien. Kloaknettet er forsømt, og selvom det bliver dyrt at bringe det i den tilstand, som et moderne samfund må forvente, skal det gøres, lyder det fra Dansk Byggeri og DANVA, Dansk Vand- og spildevandsforening, som netop har afholdt en konference om emnet.
Konferencen mundede ud i en opfordring til den kommende regering om at gøre noget ved området straks.

Ifølge organisationerne handler det ikke længere bare om noget rent byggeteknisk, men de mener at folkesundheden står på spil, hvis der ikke snart gribes ind. Dansk Byggeri mener, at faresignalerne på området er blevet ignoreret.

- Traditionelt har kommunerne først reageret ved direkte sammenbrud eller tilstopning af kloakledninger. Det samme må man sige om de mange tusinde kilometer stikledninger på privat grund. Der er åbenbart tilfredshed med en standard præget af utætte samlinger, rodindtrængninger og delvise
sammenstyrtninger, udtaler direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

Han mener, at kommunerne i de senere år konsekvent har investeret for lidt i spildevandsanlæggene. Ifølge direktørerne er der tale om et vedligeholdelsesefterslæb på 11 mia. kr.

Dansk Byggeri og DANVA opfodrer til, at der bliver sat de fornødne ressourcer af til området. Først og fremmest til at kortlægge problemets nøjagtige omfang, og derefter skal der gives penge til at udbedre skaderne.
Endvidere opfordrer Michael H. Nielsen til, at tilstandsrapporten, der udarbejdes i forbindelse med hushandler, bør have et særligt afsnit om kloaknettets tilstand, så også de nedslidte private kloakledninger kan komme op på en rimelig standard.
-ls.

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden