spacer
Stort gennembrud for e-handel

Trælasthandlernes organisation TUN og byggevare-leverandørernes e-handelsportal byg-e.dk går sammen

Torsdag indgik bestyrelserne i Trælasthandlerunionen TUN og byggevareleverandørernes e-handelsportal byg-e.dk en hensigtserklæring, der vil samle byggevarebranchen omkring byg-e.dk som den fælles fremtidige løsning for elektronisk samhandel og andre elektroniske services.

Målet er at formidle størstedelen af den danske en gros omsætning på 25-30 mia. kr. årligt gennem den fælles brancheportal.

Aktiviteterne i det nuværende byg-e.dk videreføres i et fælles selskab med 50 procent ejerskab til hver part. Selskabet etableres ved en samlet kapitalkonstruktion på 4 mio. kr., der er sammensat af både indskud og ansvarlige ejerlån.

Det forventes, at det fælles selskab overtager driftsansvaret i byg-e.dk med virkning fra 1. september 2005.

Byg-e.dk tilbyder allerede i dag en vifte af løsninger, fra udveksling af traditionel EDI til avanceret, dialogbaseret integration mellem leverandørens og trælastens forretningssystemer.

Samarbejdet skal styrke udbredelsen af disse løsninger og fremme udviklingen af nye elektroniske samhandelskoncepter, der kan effektivisere den fælles værdikæde yderligere.

Billigere byggeri

- Efter min mening er dette det mest betydningsfulde gennembrud nogensinde for samarbejdet mellem os byggevareleverandører og trælasterne, der fungerer som vores centrale distributionsled til de udførende i byggeriet. Samarbejdet omkring byg-e.dk vil helt uden tvivl kunne effektivisere distributionskæden og bidrage til at billiggøre byggeriet i Danmark på sigt, udtaler adm. direktør Karsten Knudsen, maxit a.s., der er formand for byg-e.dk.

Værdifuldt

Adm. direktør Jørgen Andersen, der er næstformand for TUN, peger på, at trælasthandlerne lever i en hektisk hverdag.
- Vi vil gerne samle kræfterne om den professionelle rådgivning til vores kunder. Derfor er det utroligt værdifuldt, at vi har en smidig og effektiv kommunikation med vores leverandører.

- byg-e.dk giver os en strømlinet elektronisk proces, fra varesøgning over 100 procent bekræftede ordrer til afsluttende faktura. Det letter ikke bare arbejdet i det daglige, men også de mange tunge processer omkring varemodtagelse, lager og bogholderi, siger Jørgen Andersen.

De to parter offentliggjorde den nye hensigtserklæring ved TUN's årsmøde på Hotel Nyborg Strand.
-jhan

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden