spacer
Stort salg af køkkener

Udbredt optimisme i byggematerialeindustrien

I de første 11 måneder af 2004 lå omsætningen i den danske byggematerialeindustri 2,6 procent end i den samme periode året før. Den største procentvise omsætningsfremgang var inden for køkkener, men også inden for asfalt, mineraluld, grus- og sandgrave samt træprodukter var der stor vækst.

Til gengæld faldt omsætningen inden for vinduesbranchen ni procent i perioden fra januar til november 2004 i forhold til samme periode året før.

Isoleret set lå omsætningen i november 2004 omkring otte procent højere end omsætningen i samme måned året før.

Byggematerialeindustriens omsætning fremgår af den konjunkturstatus, som Byggematerialeindustrien – BI netop har offentliggjort.

Her fremgår det også, at erhvervstilliden fortsat er høj i byggematerialeindustrien, men efter et års fremgang i forventningerne er der tegn på en let opbremsning. Et flertal på ni procent af virksomhederne har positive forventninger til udviklingen i dette kvartal mod et flertal på 12 procent for et kvartal siden.

Set over en fem års periode er optimismen ifølge direktør Christian Lerche, BI, fortsat udtalt, idet man skal tilbage til 1998 for at finde en tilsvarende optimisme.

Byggematerialeindustriens forventninger er således også mere positive end i industrien som helhed, hvor erhvervstilliden ligger på plus to.

En stor overvægt på 16 procent af virksomhederne i byggematerialeindustrien forventede ved første kvartals start fremgang i produktionen, og produktionsforventningerne er dermed forbedret svagt i forhold til forventningerne et kvartal tidligere.

Produktionsforventningerne viser nogenlunde samme positive takter som den realiserede produktion, hvor et flertal på 15 procent i fjerde kvartal havde større produktion end normalt.

Til gengæld er virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen faldet markant. Et flertal af virksomhederne forventer med andre ord at kunne øge produktionen uden samtidig at øge beskæftigelsen.
-jhan


 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden