spacer
To mio. kubikmeter træ væltet

Det var hovedsagelig nåletræ, som stormen i januar fik fat i

Der væltede omkring to mio. kubikmeter træ ved stormen i begyndelsen af januar i Danmark, viser indberetningerne fra private og statsejede skove til Skov- og Naturstyrelsen, som nu har dannet sig et overblik over stormskaderne.

På skovarealer på i alt 3.000 ha er samtlige bevoksninger væltede - det, der i fagsproget kaldes fladefald.

Ganske som ved stormfaldet i 1999 er det hovedsagelig nåletræ, som januar-stormen fik fat i.

Skov- og Naturstyrelsen advarer om, at det fortsat er farligt at gå rundt i de skove, hvor stormen hærgede. Selv når vinden er løjet af, kan knækkede grene falde ned fra træerne, og enkelte træer kan vælte i den fugtige jord. Samtidig skal man passe på de store rodnet – rodkager, som de kaldes, som har revet jord og sten op under faldet og nu ligger tilbage, efter at motorsaven har været der og skåret stammen fri. Rodkagerne kan vippe tilbage med stor kraft.

I Syd- og til dels Mellemsverige hærgede januar-stormen mere voldsomt end i Danmark. Sveaskog har gjort op, at i denne koncerns skove væltede omkring fire mio. kubikmeter træ.
-jhan
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden