spacer
Bedre indeklima med ny ventilationsnorm

Dansk Standard er ved at klargøre en ændring til Bygningsreglementet, der skal sikre bedre indeklima.


Et godt indeklima kan gøre en verden til forskel for menneskers trivsel og gøre dem i stand til at fungere bedre. Og en af de helt basale betingelser for et behageligt indeklima er korrekt ventilation. Dansk Standard er i øjeblikket i gang med at revidere reglerne på dette område, så der sikres et bedre indeklima i fremtidens bygninger.

Forslaget til den nye norm er sendt ud til høring, og forventes at være færdigbehandlet i løbet af foråret.

Når den er klar, skal den indgå i Bygningsreglementet BR 95 som den overordnede norm for mekaniske ventilationsanlæg.

DS 447:2005 ”Norm for mekaniske ventilationsanlæg” skal afløse den gamle norm, der ikke er blevet revideret siden 1981.
Ifølge Dansk Standard har løbende erfaringer og den teknologiske udvikling på området gjort en revision nødvendig.

Forslaget indeholder krav til beregning og udførelse af mekaniske ventilationsanlæg og giver endvidere overblik over de nye europæiske standarder og vejledninger på området. Den gælder for mekaniske ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger med det formål at holde en eller flere klimaparametre indenfor specificerede grænser. Den mekaniske del af hybride ventilationsanlæg er også omfattet af normen.

Forslaget er i offentlig høring indtil den 15. marts 2005.
-ls
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden