spacer
Tæt på salg af forretning

Hurtig afvikling af konkursbehandlingen i Consenta Holding


Blot to måneder efter indledningen af konkursbehandlingen i Consenta Holding kan kuratoren i det konkursramte selskab, advokat Henning Hansen, oplyse, at der har fundet en afklaring sted omkring de fleste af Consenta-selskaberne.

Efter at Palsgaard Træ var afhændet til ITH Industri Invest, Grønvold & Schou til et legat, hvor Forenede Tømmerhandlere købte 49 procent af aktierne, to HT Defta byggematerialeforretninger til Danske Trælast samt Danwo/Johan Olsen til ledende medarbejdere resterede kun afklaring om en mindre del af det tidligere store Consenta-selskab.

Det gjaldt en HT Defta byggematerialeforretning i Vejle – Råd&Dåd Byggecenter i Sjællandsgade, og her finder de afgørende overtagelsesforhandlinger netop nu sted og ventes afsluttet inden weekenden.

Danske Trælast har tidligere købt flere HT Defta forretninger – udover de to i Horsens og Århus (Risskov), som for nylig blev overtaget, købte koncernen også seks Consenta-forretninger i 2003.

Danske Trælast har efter det oplyste ikke været inde i billedet omkring overtagelse af HT Defta forretningen i Vejle, hvor Stark i forvejen har en byggematerialeforretning.

Udover forretningen i Vejle resterer afklaring om afhændelsen af nogle ejendomme i det konkursramte Consenta Holding.

- En konkursbehandling er sædvanligvis en langstrakt affære, og dette er den hurtigste, jeg hidtil har været involveret i, oplyser advokat Henning Hansen.
-jhan 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden